Z kim pracuję?


Z osobami doświadczającymi przemocy w chwili obecnej bądź w przeszłości


Z osobami ze społeczności LGBTQ+


Z osobami doświadczającymi trudności w życiu seksualnym


Z osobami znajdującymi się w kryzysie, nieumiejącymi odnaleźć motywacji do działania


Z osobami doświadczającymi trudności w związkach lub innych relacjach interpersonalnych


Z osobami mającymi trudność w obszarze samoregulacji emocjonalnej, wyrażaniu emocji


Z osobami nieradzącymi sobie ze stresem


Z osobami, które napotykają trudności w zakresie stawiania granic, asertywności


Z osobami z niską samooceną, problemem z samoakceptacją, potrzebującymi wsparcia w zauważeniu swoich zasobów