Co należy ustalić przed pierwszą konsultacją?

Poza oczywistymi aspektami, jak data i godzina konsultacji, ustalamy również preferowany przez Klienta komunikator, za pośrednictwem którego będziemy się łączyć. Dodatkowo Klient może zaznaczyć, że będzie potrzebował faktury. Niektóre osoby w pierwszej wiadomości pokrótce opisują powód, dla którego chcą skorzystać ze wsparcia, jednak nie jest to konieczne.

Na początku współpracy proszę Klienta także o zapoznanie się z Regulaminem Pracowni.

Umówienie konsultacji jest bowiem jednoznaczne z jego akceptacją.


Jaki komunikator będzie mi potrzebny do konsultacji?

Komunikator, którym będziemy się posługiwać na konsultacji jest ustalany indywidualnie z Klientem przed pierwszym spotkaniem. Najczęściej jest to wideorozmowa za pośrednictwem WhatsApp (ta forma dotychczas okazywała się najwygodniejsza dla większości Klientów). Jeśli zajdzie taka potrzeba i Klient wyrazi takie życzenie, może być to również Skype, Microsoft Teams czy Zoom. Czasami, w wyjątkowych sytuacjach lub na prośbę Klienta, udzielam także konsultacji w formie telefonicznej (tj. bez wideo).


Jak wygląda pierwsza konsultacja?

Warto odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ dla wielu osób, zwłaszcza tych, dla których będzie to pierwsze w życiu zetknięcie z psychologiem, wizja wejścia w nieznane może być stresująca. Obiecuję, że strach ma wielkie oczy ;)

Konsultacja trwa 50 minut. Pierwsze spotkanie w przeważającej części opiera się na zapoznaniu z tematyką, z jaką zgłasza się do mnie Klient, dlatego można spodziewać się wielu pytań i próśb o doprecyzowanie poruszanych wątków. Niektórym Klientom przed pierwszym spotkaniem pomaga spisanie na kartce tematów, nad którymi chcą pracować na konsultacjach, jednak jest to opcjonalne. Pod koniec wspólnie ustalamy oczekiwania Klienta i cele, do których będziemy dążyć. 


Czy kwestie omawiane na konsultacji są tajemnicą?

Tak. Każdego psychologa obowiązuje tajemnica zawodowa.  Wyjątkiem są sytuacje bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia samego Klienta lub innych osób. Wynika to bezpośrednio z art. 14 Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów z dnia 8 czerwca 2001 roku.


Jakie formy płatności są akceptowane?

Akceptuję płatności przelewem na konto bankowe i BLIK na numer telefonu. W tytule przelewu proszę wpisać "Konsultacja psychologiczna " i datę, w której ma się ona odbyć.


Czy jest możliwość wystawienia faktury?

Tak, jak najbardziej. O chęci otrzymania faktury proszę poinformować przed planowaną konsultacją wraz z podaniem danych do faktury oraz adresu mailowego, na który mam ją wysłać. Proszę też o informację czy fakturę wystawić mam jednorazowo czy przed każdą konsultacją.